Αναγνώστες


powered by Agones.gr - Stoixima
betghosts. Από το Blogger.

livescores

powered by Agones.gr (livescore)
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

PostHeaderIcon ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΚΗ


Η Επιτροπή Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 2263/15.09.2017 Κλήσεως ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ της Προπονήτριας κας Αλίκης Καβρουλάκη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις με ερώτημα την παραβίαση των διατάξεων άρθ. 120 § 6 Κώδικα Ιπποδρομιών και αρθ. 7 των Γενικών Διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες  : ‘Kάθε ίππος δεν δύναται να εγγραφεί ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιπποδρομία εφόσον : ...... 6. Δεν έχει γίνει η εγγραφή του στην ιπποδρομία σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Kώδικα και των Γενικών Διατάξεων .....-‘Σε περίπτωση διαγραφής ίππων μετά τις εγγραφές, η Ε.Ι. θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και όπου διαπιστώνεται εικονική εγγραφή, οι κυρώσεις στους υπεύθυνους θα είναι αυστηρές. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε θα αναφέρουν στις γνωματεύσεις διαγραφής ίππων στοιχεία φυσικής ή κλινικής κατάστασης ώστε να συμπεραίνεται η πραγματική εικόνα του ίππου κατά την εγγραφή του, και συγκεκριμένα για την εν γνώσει της προπονήτριας εγγραφή ίππου ανέτοιμου να συμμετάσχει σε ιπποδρομία, σε συνέχεια της διαγραφής του ίππου την 13η  Ιουλίου 2017 και σε συνάρτηση με την εκτεταμένη κτηνιατρική εξέταση του ίππου την 7η Ιουλίου 2017, κατά την οποία στον ίππο χορηγήθηκε ξυλοκαϊνη, κλήση στην οποία έλαβε χώρα ειδική επισήμανση ότι η καλούμενη  εδύνατο να παραλάβει όλα τα αφορώντα την κλήση έγγραφα  υπάρχοντα έως και την ημέρα εκείνη, ήτοι   - το με αρίθμ. 3349/13.07.2017  Έγγραφο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΦΕΕ/Διαγραφή Ίππου
-το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομένων ΦΕΕ 1847/17.07.2017 έγγραφο/αλληλογραφία της ‘Ιπποδρομίες ΑΕ’
-η με αρίθμ. πρωτ. 1860/14ης Ιουλίου 2017 έκθεση ανωμοτί εξέτασης της ιδίας Αλίκης Καβρουλάκη
-το με αρίθμ. 1863/18.07.2017 έγγραφο (αρχείο θεραπειών Σταύλου)
-το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομένων ΦΕΕ 1928/24.07.2017 έγγραφο/αλληλογραφία  της ‘Ιπποδρομίες ΑΕ’
-το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένων ΦΕΕ 1849/17.7.2017 έγγραφο /βιβλίο κλινικής
-η από με αρίθμ. πρωτ. 1970/31ης Ιουλίου 2017 έκθεση ανωμοτί εξέτασης κτηνιάτρου Δημητρίου Μπαρμπή
-καρτέλλα συμμετοχών του ίππου ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ(GB)
 λαβoύσα υπ’ όψιν :
-τον Κώδικα Ιπποδρομιών (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ 1175/1997-ΦΕΚ: Β 66 1997.02.05), τις Γενικές Διατάξεις (οι οποίες εκδίδονται κατά νομοθετική εξουσιοδότηση),
- τα ως άνω ειδικώς αναφερόμενα έγγραφα  , ένα προς ένα και περαιτέρω :
το σύνολο των κατατεθέντων/ προφορικές εξηγήσεις, τις οποίες κατά την συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2017 χορήγησε η κληθείσα (οι οποίες έλαβαν αριθμ. πρωτ. 2466/0609.10.2017) και την με αρίθ. 2790/20.11.2017  κατάθεση του αυθορμήτως προσελθόντος την 19η Νοεμβρίου 2017, εκπροσώπου του ιδιοκτήτη κου Βασ. Παπαδόπουλου, ονόματι  Νικολάου Βέργου , ο οποίος προσήλθε συνοδεία της κας Αλ. Καβρουλάκη,
διαπίστωσε τα εξής:
Από την αλληλογραφία με την Ιπποδρομίες ΑΕ  προκύπτει ότι ο ίππος την 7η  Ιουλίου 2017 υπέστη εκτεταμένο ακτινογραφικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων υπερηχογραφημάτων, και μάλιστα σε αμφότερα τα μετακάρπια. Επίσης βρέθηκαν αλλοιώσεις στον επικουρικό σύνδεσμο  του εμπρόσθιου δεξιού άκρου. Συστήθηκε από τον κτηνίατρο η χρήση τοπικών κρύων επιθεμάτων. Περαιτέρω  από  το βιβλίο θεραπειών της κτηνιατρικής κλινικής, το οποίο απεστάλη από τις Ιπποδρομίες ΑΕ προς την Φίλιππο ΄Ενωση την 21ηΙουλίου 2017, (αριθμός πρωτοκόλλου 10928/24 Ιουλίου 2017) προκύπτει ότι επιπλέον των ακτινολογικών και υπερηχογραφικών εξετάσεων, στον ίππο έγινε χρήση ενέσιμων τοπικών αναισθητικών ξυλοκαΐνης για διαγνωστικούς λόγους.
Επίσης προκύπτει ότι ενημερώθηκε ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη κου Βασιλείου Παπαδόπουλου ότι βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και με περαιτέρω επιφύλαξη, η χορήγηση της ξυλοκαΐνης είναι ανιχνεύσιμη για χρόνο περί τις 72 ώρες. Περαιτέρω από την από 28ης Ιουλίου 2017 κατάθεση του κου Δημητρίου Μπαρμπή, κτηνίατρου της Ιπποδρομίες ΑΕ  προκύπτει ότι ο ίππος αναχώρησε για το στάβλο με περίδεση στα δύο μπροστινά άκρα. Επιβεβαιώθηκε ότι προφορικά συνεστήθη αποχή. Η κατά προσέγγιση σύσταση περιόδου αποχής προτάθηκε επίσης προφορικά, οπωσδήποτε όμως με την σημείωση ο ίππος  να αποφύγει συμμετοχή για διάστημα τουλάχιστον 48 έως και 72 ωρών (και πάλι με επιφύλαξη). Κατά την κατάθεση του ως άνω κτηνίατρου, περιγραφή η οποία επιβεβαιώθηκε και από τον προσελθόντα κο Ν. Βέργο, εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη του ίππου, ο ίππος μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική κλινική με σκοπό να γίνουν διαγνωστικά tests καθώς όπως φαινόταν ότι δεν πατάει καλά, ο δε κτηνίατρος καταρχήν συμμερίστηκε την ίδια άποψη. Η προπονήτρια κα Αλ. Καβρουλάκη, την 14η  Ιουλίου 2017, παρέχοντας τις αρχικές εξηγήσεις με ερώτημα την αιτία διαγραφής του ίππου ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ(GB), απάντησε ότι ο ίππος γύρισε με κάποια χωλότητα, την Τετάρτη το πρωί, μετά από εκγύμναση από τον σταυλίτη -γυμναστή Ν. Κουτσοπέτρο. Με δεδομένο ότι η ιπποδρομία επίκειτο για την 14η Ιουλίου,  ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται την 12η  Ιουλίου 2017. Ωστόσο η προπονήτρια καταθέτει επί λέξει (και μάλιστα με ειδική διόρθωση ) ότι : ’είναι σίγουρα δυο εβδομάδες που απέχει η εξέταση από την προπόνηση του Κουτσοπέτρου’ , ενώ κατά τα ως άνω δεδομένα, η εξέταση του ίππου απείχε ακριβώς μόλις πέντε (5) ημέρες από την προπόνηση του Κουτσοπέτρου, αφού αυτή έγινε την 7η Ιουλίου και η προπόνηση του Κουτσοπέτρου την 12η Ιουλίου. Επίσης η εικόνα της προπονήτριας, ως κατετέθη από την ίδια ήταν ότι ο ίππος είχε κάνει έναν υπέρηχο μόνο στο δεξί πόδι. Κατέθεσε βεβαίως ότι δεν ήταν παρούσα στην εξέταση, κατέθεσε ότι τον συνόδευε εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη κύριου Παπαδόπουλου και ο σταυλίτης κος Μπάλι, και ότι τις οδηγίες του κτηνιάτρου τις μετέφερε στην κυρία Καβρουλάκη τηλεφωνικά ο ιδιοκτήτης κύριος Παπαδόπουλος. Κατά την ίδια κατάθεση το άλογο επέστρεψε χωρίς ευρήματα, και χωρίς να επέμβει ο κτηνίατρος. Με εφαρμογή πάγου και νερού από μάνικα ξεπρήστηκε το εμπρός δεξί πόδι. Τον εκπρόσωπο του κύριου Παπαδόπουλου, κατά την κατάθεση 14 Ιουλίου 2017, η κυρία Καβρουλάκη δεν τον γνώριζε, εξ ού και μίλησε με τον ίδιο τον κο Παπαδόπουλο-ιδιοκτήτη του ίππου.
Περαιτέρω,  μετά την κλήση της σε παροχή εξηγήσεων, η προπονήτρια στις 06.10.2017 καταθέτει επί λέξει : ‘έχασα την φωνή μου όταν διάβασα τα όσα μου δώσατε. Μετά μίλησα με τον κ. Παπαδόπουλο και μου είπε τι έγινε. Η χρήση ξυλοκαϊνης ήταν εν αγνοία μου , εγώ ήμουν απούσα στην εξέταση . ….Ο ιδιοκτήτης μου ρωτάει γιατί το έχουμε τραβήξει τόσο πολύ ….. όταν γύρισα από την προπόνηση , τα πόδια ήταν καθαρά. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα bandageτου ίππου. Μπορεί να του κάνανε μάνικα, δεν ξέρω για τις λεπτομέρειες. Το κακό είναι ότι δεν ήμουν εκεί και δεν είμαι ενήμερη για να σας δώσω σαφείς απαντήσεις. Τελικά δυο ημέρες πριν την κούρσα , μετά την προπόνηση έδειχνε μικρή ευαισθησία, φώναξα το γιατρό , ήταν εμφανές το πρόβλημα. Προπόνηση έκανε το Σάββατο στο Paddock, την Δευτέρα έκανε κανονική δουλειά.’
Ο εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη κος Βέργος, αρνήθηκε ότι ήταν αυτός ο οποίος προσήλθε με τον ίππο στην Κτηνιατρική κλινική, καταθέτοντας ότι έτερος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη ήταν αυτός που συνόδευσε τον ίππο στην Κλινική. Επίσης ο άνθρωπος αυτός κατέθεσε ότι ο ιδιοκτήτης αλλά και ο ίδιος είχε ενημέρωση για την καλή προετοιμασία και καλή κατάσταση του ίππου. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο ίππος προπονήθηκε την 5ηΙουλίου 2017, όταν και χρονομετρήθηκε (με επιδόσεις σχεδόν εφάμιλλες με όλων των ίππων  της κατηγορίας του και οπωσδήποτε όχι καλύτερες του μέσου όρου) και δυο ημέρες μετά την προπόνηση αυτή οδηγήθηκε στην Κλινική προς εξέταση, επειδή ο ιδιοκτήτης είχε την εικόνα ότι δεν πατάει καλά (εικόνα που συμμεριζόταν και ο εξετάσας κτηνίατρος).
Συνεπώς , είναι δεδομένο ότι η εγγραφή του ίππου την 10η Ιουλίου 2017 για την ιπποδρομιακή της 14ηςΙουλίου 2017, παρουσίαζε καταρχήν σημαντικότατα ελαττώματα και ανακολουθίες, ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί το πασίδηλο δεδομένο ότι η εγγραφή του ίππου υπήρξε συμπληρωματική σε ιπποδρομία στην οποία μετείχαν ακόμη δυο ίπποι της συγκεκριμένης προπονήτριας.
Εκτιμώντας τα ως άνω η Επιτροπή Ιπποδρομιών σκέφτηκε κατά νόμο και κατέληξε στην κρίση της ως εξής :
Από το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων αλλά και από τις προφορικές εξηγήσεις προέκυψαν άνευ αμφιβολίας ότι
Η προπονήτρια Αλ. Καβρουλάκη οπωσδήποτε δεν είχε καμία εικόνα του ίππου κατά την ημερομηνία της 7ηςΙουλίου 2017. Τούτο προκύπτει όχι μόνο επειδή παραδέχεται ότι δεν ξέρει καθόλου λεπτομέρειες, στις εξηγήσεις της την 6η Οκτωβρίου 2017, αλλά και επειδή ο ίππος έχει επιστρέψει με επίδεση σε αμφότερα τα εμπρός στην άκρα την ημέρα εκείνη, δεδομένο το οποίο προπονήτρια δεν το γνωρίζει στις 17.07.2017, όταν και καταθέτει ότι ο  ίππος επέστεψε χωρίς ευρήματα. Επίσης στην αρχική κατάθεση της, στις 17.07.2017 περιγράφει εφαρμογή νερού με μάνικα και εφαρμογή κρύων  επιθεμάτων, ενώ στις Εξηγήσεις της 6ης Οκτωβρίου 2017, όταν και πλέον έχει λάβει γνώση των δεδομένων της επίδεσης των άκρων του ίππου, μεταστρέφει την κατάθεση της, δηλώνοντας ότι αγνοεί ποιος έβγαλε τα bandage και πλέον εικάζει ότι εφαρμόστηκε μάνικα με νερό, αντί για την δεδομένη γνώση την οποία εξέφρασε στις 17 Ιουλίου.
Επίσης προέκυψε ότι η προπονήτρια δεν μίλησε με τον κύριο Παπαδόπουλο, ιδιοκτήτη του ίππου, μετά την εξέταση της 7ης  Ιουλίου, καθώς η ίδια παραδέχεται στις 06.10.2017 , ότι δεν ήξερε ούτε για τις εξετάσεις ούτε για την ξυλοκαΐνη. Είναι δεδομένο επίσης ότι η προπονήτρια ούτε είδε ούτε συμπλήρωσε βιβλίο θεραπειών του ίππου, ούτε ζήτησε να συμπληρωθεί το βιβλίο θεραπειών του ίππου, το οποίο δεν αναγράφει τίποτα για την εφαρμογή της ξυλοκαΐνης. Επίσης είναι προφανές ότι δεν μίλησε ούτε με τον σταυλίτη Μπάλι, καθόσον στις 06.10.2017  παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει ποιος αφαίρεσε τα bandage του ίππου. Επίσης, ως απολύτως προκύπτον από τις αντιφάσεις, αλλά και την εν μέρει ομολογία της προπονήτριας προκύπτει, ότι στις 17 Ιουλίου 2017, η κατάθεση της απέχει από το να χαρακτηριστεί αληθής, καθώς είναι δεδομένο ότι κατέθετε για πράγματα που δε γνωρίζει ως να τα γνωρίζει, χωρίς (ως ώφειλε ήδη από τότε)  να διευκρινίζει αυτά τα οποία στις 6 Οκτωβρίου τελικώς παραδέχτηκε, δηλαδή ότι δεν ξέρει καθόλου λεπτομέρειες για την ημέρα εκείνη, καθόσον έλειπε. Χαρακτηριστικό τέλος είναι ότι ακόμα και ο χρονικός προσδιορισμός της κτηνιατρικής εξέτασης του ίππου, τον οποίο η προπονήτρια  τοποθετεί 15 μέρες πριν από την προπόνηση του γυμναστή –σταυλίτη  Ν. Κουτσοπέτρου, κατά την κατάθεση της στις 17 Ιουλίου, έχει λάβει χώρα μόλις πέντε μέρες πριν από αυτή την προπόνηση, εάν ισχύει το ότι ο ίππος προπονήθηκε την Τετάρτη πριν τον αγώνα, όπως η ίδια καταθέτει, και εν συνεχεία επέστρεψε με χωλότητα.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει αποδειχθεί από κανένα αποδεικτικό μέσο, αντιθέτως προκύπτει από τις τηρούμενες χρονομετρήσεις και σχετικές δημοσιεύσεις αυτών, ότι ο ίππος προπονήθηκε τελευταία φορά μία βδομάδα πριν από την ημέρα που περιγράφει προπονήτρια, δηλαδή την 5η  Ιουλίου 2017, ημερομηνία η οποία συνάδει με την εξέταση του ίππου δύο μέρες μετά, στην κτηνιατρική κλινική, όταν παρουσιάζει πλέον αστάθεια και δεν πατάει καλά. Μάλιστα στην, εσφαλμένη αυτή εξ όσων φαίνεται, χρονική εκδοχή επιμένει η προπονήτρια και στην κατάθεση της 6ης Οκτωβρίου 2017, όταν και καταθέτει ότι χωλότητα εμφανίστηκε δύο μέρες πριν την κούρσα και μετά την προπόνηση, οπότε και με πρωτοβουλία της εκλήθησαν οι κτηνίατροι της Φιλίππου Ενώσεως.
Το τελευταίο αυτό δεδομένο, ότι εκλήθησαν με πρωτοβουλία της οι κτηνίατροι της Φιλίππου Ενώσεως είναι το μοναδικό ακριβές και αποδεδειγμένο στην παρούσα περιγραφή.
Συνεπώς προέκυψαν άνευ ετέρου ότι η εγγραφή του ίππου ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ (GB) στις εγγραφές της 10ηςΙουλίου 2017 οπωσδήποτε αφορούσε ίππο μη κατάλληλα προετοιμασμένο για ιπποδρομία, αφού ο ίππος αποδεδειγμένα δεν ήταν σε ικανή αγωνιστική κατάσταση ήδη από την 7η Ιουλίου 2017, την δε ημέρα εγγραφής του, την 10η Ιουλίου 2017 ευρίσκετο υπό την επίδραση φαρμακευτικής  ουσίας και η εγγραφή του παραβίαζε τις προβλέψεις του ελέγχου αντιντόπινγκ, στον οποίο άμεσα με την εγγραφή του για ιπποδρομία ο ίππος υπόκειτο.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η προπονήτρια εκτέλεσε απλώς την υλική ενέργεια της εγγραφής του ίππου, χωρίς καμία πραγματική εποπτεία επί του ίππου και χωρίς καμία πραγματική σχέση με την προπόνηση του. Επίσης κρίνεται ως αποδεδειγμένο ότι η εγγραφή του ίππου στην Ιπποδρομία, έλαβε χώρα χωρίς καμία εκ μέρους της εικόνα για την προετοιμασία του ίππου,  ο οποίος όπως αποδείχτηκε ήταν πάσχων και άρα προδήλως ακατάλληλος να συμμετάσχει σε ιπποδρομία.
Ωστόσο η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο κρίσιμο θέμα της εγγραφής  και συμμετοχής ίππου σε ιπποδρομία, εμπίπτει στην αποκλειστική της, ως προπονήτριας, αρμοδιότητα και πεδίο ευθύνης λήψης αποφάσεως.
Περαιτέρω ικανές ενδείξεις δημιουργούνται για το δεδομένο ότι ο ίππος , ήδη πάσχων από την 7η Ιουλίου 2017, ενεγράφη την 10η Ιουλίου 2017, με την (αναμενόμενη) διαγραφή του  να είναι  το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Με δεδομένο ότι ο προπονητής οφείλει εκ του νόμου να έχει πλήρη επίγνωση της πραγματικής κατάστασης των ίππων για τους οποίους είναι υπεύθυνος (δυνάμει άρθ. 74 Κ.Ι.).
Με δεδομένο ότι , τουλάχιστον για το ίππο ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ (GB) , η προπονήτρια αποδεδειγμένα απέκλινε και παραβίασε τα καθήκοντα της.
Περαιτέρω προέκυψε ότι παρότι καμία ουσιαστική σχέση ή επίγνωση των δεδομένων του συγκεκριμένου ίππου δεν είχε, προέβη σε τυπική εγγραφή του , χωρίς ή ίδια να έχει έως σήμερα γνωρίσει στην Επιτροπή (παρότι ερωτήθη στην προφορική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου ειδικώς προς τούτο) εάν αυτή η υλική πράξη της κατάθεσης δελτίου εγγραφής,  της υποδείχτηκε από τον ιδιοκτήτη του ίππου, εκπρόσωπο αυτού ή κάποιον τρίτο .
Επειδή η Επιτροπή Ιπποδρομιών έχει αρμοδιότητα επιβολής ποινών ρητά στα οριζόμενα εκ του Κ.Ι. και των Γ.Δ. πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι προπονητές εντός του πλαισίου ποινών που περιγράφει το άρθ. 10 του Κώδικα Ιπποδρομιών.
Επειδή οι ως άνω πράξεις με την κατά περίπτωση αιτιολογία τους την οποία η παρούσα απόφαση επαναλαμβάνει και στην οποία κατά περίπτωση αναφέρεται, έχουν αποδεδειγμένα τελεστεί,
Αποφασίζει, δυνάμει άρθ. 10 Κώδικα Ιπποδρομιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις αρθ. 120 § 6 και 7 των Γενικών Διατάξεων ότι η εγγραφή του ίππου ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ  ήταν εγγραφή ίππου ο οποίος δεν ήταν σε θέση να αγωνισθεί και επιβάλλει ποινή αποκλεισμού της προπονήτριας κας Αλ. Καβρουλάκη πενήντα (50) ιπποδρομιακών ημερών. Περαιτέρω διαβιβάζει την παρούσα απόφαση προς το ΔΣ αφενός προς εξέταση του ενδεχομένου  τυχόν επαύξησης της ποινής, αφετέρου προς γνώση του ότι ως προέκυψε από το συγκεντρωθέν υλικό η εξετασθείσα προπονήτρια αποδεδειγμένα δεν είχε την επιστασία του σταύλου στον οποίο σταυλίζετο την εξεταζόμενη περίοδο ο ίππος ΑΜΠOΥ ΡΑΧΙ (GB), ενώ συνάμα σοβαρές ενδείξεις προέκυψαν ότι η εγγραφή του ίππου ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ υποδείχθηκε στην Προπονήτρια από τρίτο, άγνωστο και μη δυνάμενο στην παρούσα φάση να εντοπιστεί, πρόσωπο ταυτοχρόνως με το σημαντικό δεδομένο ότι η εγγραφή του ίππου υπήρξε συμπληρωματική (κατά την σειρά εγγραφών) σε ιπποδρομία στην οποία μετείχαν ακόμη δυο ίπποι προπόνησης της συγκεκριμένης προπονήτριας.  
Γίνεται μνεία ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Επιπεδες αναμετρησεις απο την polytrack πιστα του Greyville,το Lingfield Park,το Newbury και το Kempton Park,τροτ απο την Vincennes(φωτο διπλα) και εμποδια απο το Ludlow περιλαμβανει το προγραμμα των ιπποδρομιων της Τεταρτης που ξεκινα στις 13.05 και ολοκληρωνεται στις 21.40...
Την επιστροφη της στις επιτυχιες κοντρα σε μετριους αντιπαλους αναζητα η τριετης DRUMOCHTER στη 020...
Φαντασματα η τριετης ΕΜΜΥ ΟΚΙΝΑ στη 017,η πενταετης HANNAH'S ANSWER στη 023 και o εξαετης εκτομιας PRUSSIAN EAGLE στη 027 οπου ιππευουν αποκλειστικα αμαζονες

 • 011   1-12-13-14            Διεγραφησαν Νο4,Νο5,Νο6,Νο7,Νο8&Νο16
 • 012   8-9-7
 • 013   10-11-1-2              Διεγραφη το Νο12
 • 014   5-7-16-9
 • 015   9-4-8
 • 016   3-1-4-7                  Διεγραφησαν Νο5,Νο6&Νο9
 • 017   15-6-12-10
 • 018   10-8-5
 • 019   5-6-3-7                  Διεγραφη το Νο2
 • 020   3-4-2
 • 021   5-3-4-7                  Διεγραφησαν Νο1,Νο10&Νο11
 • 022   5-1-4
 • 023   8-5-4-6                  Διεγραφησαν Νο7&Νο9
 • 024   2-4-7
 • 025   3-2-1-6                  Διεγραφη το Νο5
 • 026   5-3-4
 • 027   5-1-4
 • 028   1-3-6-2                  Διεγραφη το Νο8
 • 029   5-9-3
 • 030   12-11-3
 • 031   1-3-2
 • 032   1-2-9
 • 033   9-4-11
 • 034   1-5-9
 • 035   1-7-9
 • 036   8-12-9 
 • 037   6-7-5
 • 038   8-4-7
 • 039   13-12-6
.

Follow by Email

Blog Archive